Reclame mogelijkheden WBLC “De Grondpiloten”

 

Wij bieden bedrijven die de vereniging willen ondersteunen de volgende mogelijkheden:

  • Een banner met eventueel een link naar uw website op onze site.
  • Een advertentie in het clubblad.
  • Een reclamebord op ons veld.

Meer gegevens en prijzen zie onderstaande informatie:

Banner op de website.

De banners worden willekeurig bij iedere gebruikersactie op de website weergegeven. Er kan gekozen worden voor het type van banner. Het tarief is hiervan afhankelijk.

  • Vaste tekst:                            €48 euro per kalenderjaar. (€4,00 per maand)
Voorbeeld van een banner met een vaste tekst:
tekstvoorbeeld

  • Vast plaatje:                           €72 euro per kalenderjaar. (€6,00 per maand)
Voorbeeld van een banner met een vast plaatje
picture voorbeeld

 

  • Plaatje met animatie: €96 euro per kalenderjaar. (€8,00 per maand)
Voorbeeld van een banner met een geanimeerd plaatje.
rchelistore
 
 

Voor alle tarieven geldt dat u alleen betaalt voor de resterende looptijd (in maanden) van het kalenderjaar. Betaling dient vooraf te geschieden.

De banner mag maximaal 90 pixels hoog zijn en in verband met de leesbaarheid liever niet langer dan 500 pixels. Een animated GIF plaatje mag niet groter is dan 200Kb. Indien u de banner groter dan 90x500 pixels aanlevert kan dan gevolgen hebben voor de leesbaarheid. Het plaatje voor de banner wordt op de site van "De Grondpiloten" geplaatst. Een banner kan maximaal 4 maal per jaar aangepast worden. Indien u toch vaker een aanpassing wenst wordt hiervoor 10 euro per keer in rekening gebracht. Kunt u geen banner aanleveren dan kunnen wij tegen geringe kosten eventueel ook een banner voor u maken.