Wettelijke mededeling aangaande het opzeggen van uw lidmaatschap.

M.i.v. 1 december 2011 zijn verenigingen verplicht de regels rond het opzeggen van het lidmaatschap duidelijk aan de leden te communiceren.

 

Wij hanteren een hele lage opzegdrempel zodat opzeggen heel eenvoudig is, mits u het maar tijdig doet. U kunt bij ons uw lidmaatschap opzeggen per email, brief of telefonisch bij het secretariaat (zie het Secretariaat voor deze contactgegevens). Opzeggen dient voor 29 november te geschieden. Indien u uw lidmaatschap niet opzegt en de contributie niet heeft betaald dan wordt u na nog één herinnering automatisch uitgeschreven en afgemeld bij de KNVvL. Wenst u later weer lid te worden dient u de reguliere inschrijfprocedure weer te volgen en wordt u, nadat uw aanvraag binnen het bestuur is besproken, als nieuw lid ingeschreven.

Er vindt geen restitutie van de contributie plaats bij het opzeggen gedurende een verenigingsjaar.

 

Uw bestuur.