”DE GRONDPILOTEN” 50 JAAR


In November 1955 is een groepje jeugdige modelvliegtuigbouwers bijeengebracht onder leiding van wijlen Jac Cremers met de bedoeling het modelvliegen onder de jeugd te bevorderen en te stimuleren. Het aantal leden bij de oprichting was 9.
Dat de Roosendaalse jeugd het modelbouwen ontdekte was mede te danken aan de Firma Hontele uit de Molenstraat.
Hier waren voor het eerst in Roosendaal bouwdoosjes van modelvliegtuigen te koop.
Als naam voor de vereniging werd gekozen voor “De Grondpiloten” omdat wij modelvliegers immers met beide benen op de grond blijven tijdens het vliegen.
In de beginperiode werden uitsluitend modelzweefvliegtuigen gebouwd en gevlogen. De Rucphense heide was toen een ideaal vliegterrein.
Al snel werden landelijke wedstrijden bezocht, die onder toezicht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart werden gehouden, en hier werden regelmatig goede resultaten geboekt.
Zo tegen 1960 werden miniatuurmotortjes voor modelvliegtuigen betaalbaar voor sommige leden, dus verschenen er spoedig ook lijnbestuurde modelvliegtuigen.
Regelmatig maakten deze toestelletjes hun rondjes op een van de sportvelden van het Vrouwenhof en in 1961 zelfs op de Nieuwe Markt ter gelegenheid van de opening van de “Hobby Shop”.
De techniek stond niet stil en de eerste radiografisch bestuurde modelvliegtuigen, toen nog bestuurd door geheel eigenbouw radio apparatuur, gaven de club een snelle wending.
Hoewel nog een aantal leden met vrij vliegende zwevers regionale wedstrijden bleef bezoeken, werd het radiovliegen steeds populairder en won het snel van de overige takken van modelvliegsport.
Het vinden van een locatie voor het radiovliegen was wel een moeilijkheid.
Aanvankelijk vlogen we op de Rucphense Hei, maar al spoedig moesten we uitzien naar een andere plaats. Zo hebben we nog een tijdje gevlogen op een weiland aan de Achtmaalse Baan, maar de komst van een vuilnisbelt op die plaats maakte verhuizen noodzakelijk.
De wekelijkse clubavonden werden inmiddels gehouden in het Sint Jozephhuis (thans Buurthuis Keyenburg) in Roosendaal.
Het ledental groeide tot boven de 40 en omdat de leden uit geheel West Brabant kwamen, werd de naam: West Brabantse Luchtvaart Club “De Grondpiloten”.
Intussen werd deelgenomen aan landelijke wedstrijden, zowel voor kunstvlucht met motorvliegtuigen als voor duurvlucht met zweefvliegtuigen.
Ook “De Grondpiloten”organiseerden jaarlijks wedstrijden voor het district Brabant en Zeeland en later ook landelijke wedstrijden.
Goede resultaten werden behaald, zelfs bij internationale wedstrijden.
Intussen groeide de Club en werd een goede vlieglocatie gevonden aan het Dreefje in de Nispense achterhoek.
Op dit veld werd in 1977 onze eerste Modelvliegshow gehouden.
De belangstelling voor deze vliegshow was zo groot dat de toegangswegen geheel vol stonden met auto’s.
Regelmatig werden ook tentoonstellingen gehouden in Buurthuis Keyenburg. De belangstelling voor deze exposities was altijd heel behoorlijk.
De ruilverkaveling in het gebied Rucphen Schijf noopte ons opnieuw naar een andere locatie uit te zien. Als afscheid van het Dreefje werd opnieuw een geweldige vliegshow gehouden.
Een jaar later verhuisden we naar een veld aan de Schoolstraat te Schijf, vlakbij de Grensstraat en daar bevinden we ons nog steeds.
Onze luchtvloot bestaat uit allerhande modelvliegtuigen, van eenvoudige beginnermodellen tot zeer geavanceerde schaalmodellen en helikopters.
Op het gebied van modelzweefvliegtuigen is de techniek momentheel zeer ver ontwikkeld. Deze zwevers zijn geschikt voor zowel thermiekvlucht als snelheidsvlucht, waarbij snelheden van over de 150 km/u gehaald worden.
Wedstrijden met deze modellen worden op de Vliegbasis Woensdrecht gehouden. Het uitleggen van een startlijn van 200 m is alleen daar mogelijk.
De schaalmodellen zijn natuurgetrouwe kopieën van bestaande echte vliegtuigen. Zo precies mogelijk nagemaakt waarbij het vliegbeeld ook zo echt mogelijk moet zijn. Ook de helikopters zijn niet meer weg te denken in onze vereniging.
Werkelijk alle vliegfiguren zijn hiermee uit te voeren. Loopings, rolls en zelfs rugvluchten.
De toestellen voor kunstvlucht zijn meestal wat groter van formaat. Hiermee kunnen werkelijk de meest dolle figuren gevlogen worden.
Maar iedereen begint toch vrijwel altijd met een trainer. Dat is een modelvliegtuig dat heel goedmoedige vliegeigenschappen heeft. Hiermee wordt les-gevlogen tot het brevet is gehaald, waarna men zelfstandig zijn model mag besturen.
Veel van deze trainers zijn tegenwoordig ARF toestellen, dat wil zeggen: “almost ready to fly”. Iemand die wil beginnen met modelvliegen hoeft nu niet eerst maandenlang te bouwen aan een model, maar slechts installeren van een motor en radioapparatuur volstaan.
Inmiddels is het ledental gegroeid tot ca 100 leden en alle takken van de radio-modelvliegsport worden beoefend: trainers, kunstvluchtmodellen, schaalmodellen, helikopters, elektrisch aangedreven modellen, zweefvliegtuigen en park-flyers.
Toch is “Fun-vliegen” voor de meeste leden het belangrijkste. Gewoon opstijgen met een trainertje, rustig zijn rondjes vliegen en daarna weer veilig landen. En tussendoor met de clubleden die op het veld zijn gezellig een babbel maken en tevens genieten van het buiten zijn.
De ontwikkelingen staan niet stil en tegenwoordig zijn in de modelbouwzaken al ver voorbewerkte modelvliegtuigen te koop. Ook is de radio apparatuur stukken voordeliger dan in de beginperioden. Voor de prijs van toen 2 servo’s koop je nu al een simpele complete set.
De vereniging heeft in de loop van de jaren enkele tradities opgebouwd.
Wij beginnen het jaar met “Snertvliegen” op de eerste zondag na Nieuwjaar. Om de paar jaar is er een tentoonstelling in Buurthuis Keyenburg en met Hemelvaartsdag is er de landelijke “KNVvL Recreade” op ons veld. Dan is er nog de jaarlijkse KNVvL zweefwedstrijd op Vliegbasis Woensdrecht.
Maar voor de meeste leden zijn de belangrijkste wedstrijden de “Fun-Zweef”en de “Fun-Motor” op ons veld. Hierbij wordt niet gestreden om de beste vluchten, maar vormen ludieke opdrachten de hoofdbestanddelen van de wedstrijd.
Of men nu een eenvoudig trainertje vliegt of een perfect nagebouwd schaalmodel, een zweefvliegtuig of een helikopter, modelvliegen is boeiend en zal ons altijd blijven boeien!