Fun-Zweef wedstrijd.

Zondag 22 augustus 2004

Het was deze zondag ideaal weer voor een zweefwedstrijd. Weinig wind uit een zuidelijke richting en een lekker zonnetje met af en toe wat wolkjes. Wat wil je nog meer! ......Deelnemers!

Er waren namelijk slechts 9 deelnemers, waarvan 5 bestuursleden. Maar die hebben dan ook met veel plezier gevlogen

 

Opdracht 1

Bij opdracht 1 kon men zijn vliegtijd zelf beïnvloeden doorhet omgooien van 6 paaltjes.

 

Dat dit niet gemakkelijk was bleek uit de score. De paaltjes vertegenwoordigden 30 of 60 seconden en die werden in mindering gebracht op 6 minuten vliegtijd. Die vliegtijd moest zonder eigen tijdwaarneming worden gevlogen.

Hoe kleiner het verschil des te meer punten.

4 vliegers haalden 0 punten. Soms een discussie over de spelregels 

 Opdracht 2: Doellanding.  

Bij opdracht 2, een doellanding ging het de meeste deelnemers gemakkelijker af.

Toch ook hier 3 nullen. Mede door de onverwachte zijwind of tegenwind.

Maar ook te ver doorvliegen was fout

 

 

  Opdracht 3 was echter wel de moeilijkste. Ooievaarvliegen.

Staande op één been moest minimaal 1 minuut gevlogen worden en binnen die minuut een looping gemaakt. Alle uitvluchten om een voet op de andere te zetten of te huppen werden niet toegestaan.

De jury had het echter moeilijk om precies te beoordelen wanneer de tijd eindigde en werd de looping apart gewaardeerd. Daarom kregen 4 vliegers die de hele minuut hadden volgemaakt 60 punten en alle overigen 20 punten. De looping leverde geen problemen op, maar de jury lette wel op de uitvoering.

lierstart 

De uitslag.

Hoewel de maximum score 300 punten was, kwam Mark Bolier op de eerste plaats met 175 punten. Hij heeft nu

zowel de Fun Motor als de Fun Zweef bokaal in zijn bezit! (Dat wordt poetsen!) Rinus van Bekkum werd tweede met 165 pnt. De derde plaats werd gedeeld door Ben Ros en Jac van As met 160 pnt. 5e werden Frans van Meer en Frans van Peer met 155 pnt. Piet Timmermans kwam met 115 pnt. als 7 en Jurgen Haast en Bert Scholten sloten de rij met resp. 70 en 55 pnt.

 

 

 

1e prijs

2prijsJPG

gedeelde 3e prijs

 

    Natuurlijk de jury bedankt

verslag: Jac van As       foto's: Frans van Meer & Bert Scholten