Thema-avond Solderen

Vrijdagavond 7 maart, een geweldige opkomst.

Schijnbaar heeft een groot aantal leden deze keer het mededelingen blad goed gelezen.

(Of heeft de extra oproep via e-mail zijn werk goed gedaan?)

Het maken van een accutester is een leuk werkje, maar het voorkomen van een crash door een accufalen is nog belangrijker.

Er waren voldoende bouwpakketjes van dit o zo handige meetapparaatje voorhanden.

Als door het het gebruik van deze tester een crash van een modelvliegtuig wordt voorkomen dan heeft het zijn geld dubbel en dwars terug verdiend.

sold1 

Elf clubleden zaten als volleerde elektronicamonteurs te solderen. Er was zelfs nog geen tijd voor een biertje. Dat kwam pas nadat alle testers afgeregeld waren.

De vraag naar meer testertjes blijft bestaan en ook voor maispiepers is er belangstelling.

 

 

 

Verslag van de extra soldeeravond op 23 mei 2003.

detail2 

 

Wegens het grote succes van de voorgaande soldeeravond, waarbij maar liefst 11 accutesters zijn gebouwd, leek het ons raadzaam om voor het vliegseizoen nogmaals ieder de kans te geven om een accutester te bouwen.Hieraan werd gehoor gegeven en opnieuw zijn er 7 accutesters gebouwd en afgeregeld. Nu is het gebruik van zo’n accutester niet zo moeilijk, maar een kleine aanwijzing voor het gebruik is detail1wel op zijn plaats.De accutester is gebaseerd op een opnamestroom die overeenkomt met het aansturen van 2 servo’s, bij een accupakket van 4 NiCad cellen. Nominaal 4,8 Volt. De ledjes zijn zo geschakeld, dat bij een volle, pas geladen accu alle ledjes branden. Al vrij snel zal één ledje doven. Dit is normaal. De belangrijkste ledjes zijn eigenlijk de laatste 2. (meestal geel en rood gekozen).

Bij het gele ledje is de spanning nog 4,9 – 4,95 Volt. Dat betekent, dat de ontladingscurve nog in het veilige gebied zit en kan er nog wel gevlogen worden. Hoe lang is afhankelijk van het aantal servo’s en de kwaliteit van de accu.Het rode ledje geeft aan, dat er nog 4,8 – 4,85 Volt beschikbaar is. Wat echter niet wordt aangegeven is de nog beschikbare tijd, dus de resterende capaciteit. Voor veel accupaketten is dit een teken, dat de spanning weldra snel zal zakken. Vandaar de rode led.Wilt u dat een keer precies weten, dan zal een capaciteitstest nodig zijn.Hiervoor sluit je de accutester aan op de goed geladen accu en worden de tijden genoteerd waarbij de ledjes doven.Vergeet niet om de accutester los te koppelen na het doven van het laatste ledje! Als je nu een grafiek maakt van de spanning (aantal ledjes) en de tijd, krijg je precies de capacitiet van de accu in beeld. De benodigde tijd is afhankelijk van de opgegeven capaciteit van de accu. Zo zal een 500mAh accu na 2,5 uur leeg zijn, maar een 1500mAh accu pas na 7,5 uur. Ook zal een versleten accu (sterk verminderde capaciteit) veel sneller leeg zijn. Als echter een versleten accu, direct na enkele minuten laden op de tester aangesloten wordt, dan geeft hij direct 4 ledjes aan, maar die doven heel snel allemaal uit. Dus laat de tester ook eens iets langer aangesloten zitten.

Al met al een heel verhaal, maar wel belangrijk om crashes te voorkomen wegens accufouten.

                                                             Jac.

 

Copyright © WBLC "De Grondpiloten"     Activiteiten 2003