WBLC vlagWest Brabantse Luchtvaart Club "De Grondpiloten"

 Fly In- Recreade 9 mei 2002

De verwachtingen voor de Fly-In waren hoog gespannen. Het was weer 8 jaar geleden dat de KNVvL Fly-In op ons veld had plaatsgevonden.

De voorbereidingen waren geheel klaar en de publicaties in Bouwen en Vliegen zouden voldoende moeten zijn om veel modelvliegers naar ons veld te krijgen.

Helaas is Bouwen en Vliegen niet tijdig verschenen en werkt de nieuwsbrief nog onvoldoende.

Verenigingen in de omgeving waren door onze club aangeschreven.

Bovendien waren alle omwonenden rondom ons veld persoonlijk uitgenodigd om eens kennis te komen maken met onze modelvliegsport.

Een extra maaibeurt maakte onze grasmat tot een biljartlaken zo glad en in de omgeving was geen vuil meer te vinden.

Om tien uur was de koffie klaar en stond alles in de gereedheid om te starten, alleen was er nog heel laaghangende bewolking.

Op zowat 50 meter hoogte begon het wolkendek en horizontaal zicht was beperkt tot enkele honderden meters. 

Toch lieten de vele clubleden zich niet weerhouden om tijdig aanwezig te zijn, alleen er waren nog steeds geen vliegers van andere clubs.
Zou het weer elders in den lande nog veel minder zijn?

Omstreeks elf uur was de bewolking tot een dusdanige hoogte gekomen, dat met vliegen gestart kon worden.

De 1e bezoekersDe zwevers zijn natuurlijk ook aanwezig

Vrijwel alle takken van modelvliegen waren aanwezig: beginnners-, zweef- , electro-, schaal-, kunstvlucht-, heli en zelfs de door turbine aangedreven modellen, totaal zo’n 25 in getal.Turbinemodeloverzicht

Het vliegen was wegens de inmiddels mooie weersomstandigheden een genoegen en toen in het begin van de middag de door ons uitgenodigde buren een kijkje kwamen nemen werd onder het genot van koffie met koek een kleine demonstratie verzorgd.

Vanzelfsprekend was het nieuwtje, het straalvliegtuig volop in de belangstelling (zelfs van de plaatselijke dagbladpers).

Het geluid tijdens het vliegen werd door de bezoekers ervaren als zou het van een bladblazer zijn.

Omdat langs ons veld een zandweg loopt, die heel vaak deel uitmaakt van een wandelroute, krijgen we regelmatig bezoek van passanten, die even op ons veld uitrusten en het vliegen gadeslaan.

 

Ook deze mensen kregen vandaag wat extra uitleg en een geodriehoek van de KNVvL.

De Fly-In Recreade op Hemelvaartsdag kunnen we voor de WBLC als geslaagd beschouwen al was de belangstelling van andere modelvliegclubs nihil.

Mogelijk heeft de geringe bekendmaking in Bouwen en vliegen hier debet aan.

 

 

W.B.L.C. "De Grondpiloten" Jac van As

Activiteiten 2002